energiewoningen

VaRiantWoningen

maat-woningen

Home

Frank Smits BouwInnovaties ontwikkelt vernieuwende concepten en producten voor de bouw.

 

De vernieuwende concepten en producten zijn bedoeld voor de veranderende markt met, enerzijds een nieuwe trend naar meer duurzaamheid, levensduur in het kader van de steeds schaarser wordende grondstoffen en anderzijds de behoefte aan meer flexibiliteit om invulling te kunnen geven aan individuele en/of gezamenlijke woon wensen.

 

Zo zijn door Frank Smits een drietal bouwconcepten ontwikkelt voor individuele grondgebonden woningen en multifunctionele woongebouwen voor stedelijke vernieuwing en ontwikkeling van duurzame steden, te weten:

 

              - VaRiantWoningen

 

               - maat-woningen

 

              - energiewoningen

 

 

Frank Smits BouwInnovaties

Pallasstraat 42

1829 JC Alkmaar

 

Tel:  0651207278

info@bouwinnovaties.nl